Atrakcje Ziemii Kamiennogórskiej

Opactwo pocysterskie w Krzeszowie

Opactwo pocysterskie w Krzeszowie

Opactwo w Krzeszowie to najsłynniejszy zabytek europejskiego baroku i najcenniejszy na Dolnym Śląsku. Polska stara się o wpisanie go na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Nad opactwem dominuje wspaniały klasztor barokowy Wniebowzięcia NMP ma charakterystyczne dwie wieże, które są rozpoznawalnym elementem krajobrazu Kotliny Krzeszowskiej.
W sąsiedztwie klasztoru jest barokowy kościół pomocniczy św. Józefa Oblata zbudowany w latach 1690-96 oraz Dom Gościnny odbudowany z ruin w którym to niegdyś opat krzeszowski podejmował swoich gości. W zachodniej części opactwa znajdują się dwa długie budynki gospodarcze wykorzystywana kiedyś przez Cystersów zajmujących się uprawą roli.
Klasztor w Krzeszowie otoczony jest murem z trzema bramami. W środku znajduje się stary cmentarz z 180 roku i ogród klasztorny z 1666 roku. Są tu też liczne kapliczki i pozostałości 32 stacji kalwaryjnych, zabytki te w Sudetach, pod wzglądem wielkości ustępują tylko Wambierzycom. Do dziś działa tu gospoda zwana po wojnie "Willmannową Pokusą". Krążą o niej legendy, że tu pijał piwo i bawił się z dziewczętami M. Willman, zwany śląskim Rafaelem, który malował słynne freski w krzeszowskim sanktuarium. W piwnicach pod gospodą warzono piwo.

W małej osadzie - Betlejem, będącej przysiółkiem Krzeszowa znajduje się drewniany, letni pawilon na wodzie postawiony tu przez opata Bernarda Rossę. Ze względu na właściwości lecznicze wód ze źródła i stawu, pawilon kiedyś służył jako kąpielisko

Autorami założenia klasztornego byli czołowi artyści tworzący wtedy w Europie Środkowej. Dziełem ich są liczne kaplice, kościoły, kapliczki i przydrożne figurki w dobrach klasztornych, tworzące do dziś charakterystyczne elementy krajobrazu. Cystersi na tych terenach byli największymi posiadaczami ziemi, panowanie duchowe i gospodarcze miało duży wpływ na życie mieszkańców Kamiennej Góry, jak i sąsiadujących wsi.
Do dziś zachowały się ślady działalności gospodarczej cystersów, jak stawy rybne i łanowy układ pół.

Kościół Św. Rodziny w Chełmsku Śląskim

Obok klasztoru drugi najcenniejszy zabytek barokowy na Ziemi Kamiennogórskiej. Do Kościała Św. Rodziny przylega nieczynny już zabytkowy cmentarz z wiekową aleją.

Dwunastu Apostołów

Dwunastu Apostołów

- wybudowane w 1707 r. w Chełmsku Śląskim dla sprowadzonych tu czeskich tkaczy, "drewniane domki tkaczy śląskich". W jednym z nich jest wystawa prezentująca wystrój dawnej izby tkackiej, a w innej czynny warsztat tkacki. Są one unikalnym zespołem w skali europejskiej.

Kaplica Świętej Anny

- położona w lesie w odległości ok. 1 km od Chełmska Śląskiego ładna, niedawno odrestaurowana kapliczka, jest ona miejscem pielgrzymkowym na trasie do klasztoru w Krzeszowie. Przy drodze stoi żeliwny krzyż z 1879 roku, a dalej dobże zachowane stacje Drogi Krzyżowej.

Kościół Narodzenia NMP w Rędzinach

- pięknie i malowniczo położony, na wys. ok. 740 m. Został on odremontowany w 2003 r. Chętnie odwiedzany przez turystów ze wzglądy na wspaniałe krajobrazy.

Kościół Piotra i Pawła w Kamiennej Górze

- mieści w swoich murach do czterech tysięcy wiernych. Jego budowa trwała 15 lat. Zajmuje on duży obszar dawnego cmentarza i Kościół Łaski w Kamiennej Górze. Jako jeden z nielicznych kościołów ewangelickich nie został zburzony w czasie wojny. Gruntowny remont przeszedł w latach 1959-64. Nadal jest czynny, obecnie stanowi odrębną parafię.

Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego

- od 1932 roku prezentuje ekspozycje tkactwa na Dolnym Śląsku.

Ratusz w Kamiennej Górze

Ratusz w Kamiennej Górze

- wyniosła budowla z 1905 r. z ciekawym detalem kamiennym. Na pierwszym piętrze widnieje kamienny fryz dokumentujący obronę miasta w czasie wojen husyckich, umieszczone są tu herby Wrocławia, Chełmska Śląskiego, Legnicy i Lubawki. W środku monumentalna klatka schodowa z balustradą kamienną, witraże prezentujące ważne wydarzenia z historii miasta oraz herb Kamiennej Góry

Zespół stołu sędziowskiego w Kochanowie

- kompletnie zachowany przykład średniowiecznego sądownictwa na Dolnym Śląsku. Podobny jednak pozbawiony siedzisk, znajduje się w Strzegomiu.

Kaplica Grobowa Schaffgotschów

w Raszowie - kaplica innej linii panów z Chojnika. W mauzoleum znajduje się jeden z najcenniejszych i najliczniejszych na Dolnym Śląsku zespołów sepulkralnych.Większość budowli w Kamiennej Górze pochodzi z XIX wieku, są to głównie okazałe budynki gospodarcze wykorzystywana do przemysłu włókienniczego. Jako zabytki techniki podziwiać można zakłady "Kamodex" w Kamiennej Górze. Zachowały się tu stare urządzenia i maszyny włókiennicze.
Zabytkowe wieże ciśnień, dworce kolejowe i mosty.

Walory naturalne:

Jezioro i zapora Bukówka

- powstała w latach 1903-1905 po wielkiej powodzi w końcu XIX wieku. Powstałe jezioro jest jednym z najwyżej położonych zbiorników zaporowych w Sudetach. Stanowi współczesne, największe osiągniecie cywilizacyjne w tym regionie. Przy jego budowie nie naruszono środowiska naturalnego.

Rezerwat "Kruczy Kamień"

- jest jedynym w okolicy, został tu utworzony w 1954 roku. Tworzą go urwiste skały, przypominające wyglądem, budowlę lub zameczek. Jego obrysy są widoczne z daleka na zachodnim stoku Kruczej Skały. Jest celem licznych wycieczek turystycznych. Krążą o nim ciekawe legendy, np. historia powstania Lubawki.

Rezerwat "Głazy Krasnoludków"

- to malowniczy zespół skałek, zwanych też Skałkami Gorzeszowskimi. Powstały z piaskowców i wapieni, o odmiennej odporności na erozję, przybrały kształty grzybów, maczug, baszt i wieżyc o wysokościach sięgających do 30 metrów. Pomiędzy nimi przebiegają wąskie przejścia, tworzące skalny labirynt. O miejscu tym krążą liczne legendy, że żyły tu skrzaty, diabły i ukrywały to tajemnicze skarby.

Od 1970 roku utworzono tu jedyny na obszarze Kotliny Kamiennogórskiej i Zaworów krajobrazowy rezerwat przyrody, obejmujący swym obszarem 9 ha.

Diabelska Maczuga

Diabelska Maczuga

- najpopularniejsza skałka Kotlinie Kamiennogórskiej. Dawniej uważano ją za pogański ołtarz ofiarny. Wrasta niespodziewanie jako jedyna na pustym polu. Uwiecznił ją na swoim fresku M. Willmann w Klasztorze w Krzeszowie. Są tu też wykute napisy 1813-1913 upamiętniające setną rocznicę Bitwy Narodów pod Lipskiem.

Zadzierna

- przed 1945 r. był to pomnik przyrody i obecnie nadal cel licznych wycieczek turystycznych. Na jej szczycie znajdują się skałki z których roztacza się szeroka panorama zbiornika Bukówka, Rudaw Janowickich, Bramy Lubawskiej, Gór Kruczych, i Karkonoszy.

Skalnik

(945 m) - główny szczyt Rudaw Janowickich. Na jego południowym stoku znajduje się szereg fantazyjnych skałek. Największa z nich to Ostra Mała i można na nią wejść przez wykute stopnie skalne. Poniżej grupa skałek, sięgających do 15 m., zwanych Koniami Apokalipsy. Miejsce to jest często odwiedzane późnym wieczorem, ze wzglądu na piękne zachody słońca, znikającego za Karkonoszami.

Wielka Kopa

- najwyższy szczyt (871 m) wschodnich Rudaw Janowickich. Roztacza się tu widok na Sudety Środkowe, Góry Krucze i Lasocki Grzbiet oraz odległe Karkonosze. Już od 1830 roku było to cenione miejsce widokowe, stały tu ławki, schron, a przed wojną również drewniana wieża widokowa.

"Kolorowe Jeziorka" - Rudawski Park Krajobrazowy

Purpurowe Jeziorko

Utworzony został w 1989 roku. Powierzchnia Parku wynosi ponad 15 ha. Znajduje się w Sudetach Zachodnich, na części ziem kamiennogórskich i jeleniogórskich. Otulinę Parku stanowią tereny gmin: Kamiennej Góry, Bolkowa, Janowic Wielkich, Marciszowa i Mysłakowic i Kowar.

Największą jednostką morfologiczną na której położony jest Park są Rudawy Janowickie ze szczytem Skalnik 945 m n.p.m. Łańcuch położony jest między Kotliną Jeleniogórską a Kamiennogórską, od północy od Gór Ołowianych przedziela je dolina Bobru, od południa dolina Świdnika i Jedlicy oraz od Karkonoszy oddziela ją Przełęcz Kowarska.

Rudawy Janowickie cechuje zróżnicowana budowa geologiczna. Są tu skały przeobrażone w postaci amfibolitów, chlorytowych, zieleńców, łupków łyszczykowych, wkładek dolomitowych z odmianami granitów. Takie bogactwo Wpłynęło na rozwój górnictwa w XIV w., jego pozostałości w postaci wyrobisk pirytów to np. Kolorowe Jeziorka.

Piryt zwany złotem głupców to zmineralizowany kryształ, który podobny jest do złota. Kiedyś piryt był stosowany do rozpalania ognia, obecnie do wyrobu kwasu siarkowego oraz czerwonych i brunatnych farb mineralnych i biżuterii.

Kolorowe Jeziorka

- malownicze stawy o niespotykanych ubarwieniach. Powstały na skutek wydobywania pirytów, czyli krystalicznego siarczku żelaza zwanego złotem głupców. Jego złoża znajdowały się pomiędzy Wielką Kopą, a Wieściszowicami. Dawne kopalnie zalane wodą rozpuszczającą związki chemiczne, utworzyły na różnych wysokościach trzy jeziorka o innym zabarwieniu.

Purpurowe Jeziorko to pozostałość po najstarszej i bardzo malowniczej kopalni. Utworzony krajobraz kojarzy się z innym, kosmicznym światem. Jezioro ma żółto-rdzawe zabarwienie i porośnięte jest brzozami. Są tu liczne wzgórki, urwiska, zbocza oraz mały tunel.

Błękitne Jeziorko otoczone jest lasem i ma szmaragdowy kolor.

Zielony Stawek jest niezwykle romantycznym miejscem. Znajduje się na wysokości 730 m. czyli jest najwyżej położonym.

Wycieczki w - Karkonosze >>